Các món Cá Mặt Quỷ tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

280.000 1.400.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
280.000 1.400.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
280.000 1.400.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
280.000 1.400.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa