Các món Sò điệp tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

100.000 190.000 
    • Lớn
    • Nhỏ
  • Xóa
110.000 210.000 
    • Lớn
    • Nhỏ
  • Xóa