Các món Sò điệp tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

110.000 210.000 
    • Lớn
    • Nhỏ
  • Xóa
120.000 230.000 
    • Lớn
    • Nhỏ
  • Xóa