Các món cháo tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

60.000 100.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
60.000 100.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
70.000 130.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
70.000 140.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa