Các món Các biển tươi tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

110.000 190.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
110.000 190.000 / Tộ
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
180.000 360.000 / Tộ
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa