1.300.000 / Kg

Cá Mặt Quỷ nướng muối ớt

1.300.000 / Kg