Các món Cá Chim tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

90.000 450.000 
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
90.000 450.000 
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
90.000 450.000 
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
90.000 450.000 
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
90.000 450.000 
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa