320.000 / Kg

Mực trứng chiên nước mắm

320.000 / Kg