Mực trứng hấp gừng

360.000 / Kg

Mực trứng hấp gừng

360.000 / Kg