1.300.000 / Kg

Cá Mặt Quỷ nấu lẩu chua

1.300.000 / Kg