Các món tôm Vỗ tại Nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

240.000 1.200.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
240.000 1.200.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
240.000 1.200.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
240.000 1.200.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa