Các món Thịt heo tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

120.000 200.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
120.000 200.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
130.000 210.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
130.000 210.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa
150.000 210.000 
  • Lớn
  • Nhỏ
 • Xóa