Các món Cá Nhám tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

126.000 420.000 
  • 0,3 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
135.000 450.000 
  • 0,3 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
135.000 450.000 
  • 0,3 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
135.000 450.000 
  • 0,3 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
135.000 450.000 
  • 0,3 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa