Các món Cá Nhám tại nhà hàng Cây Bàng Phan Thiết

84.000 420.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
84.000 420.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
84.000 420.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
84.000 420.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa
84.000 420.000 / Kg
  • 0,2 Kg
  • 1 Kg
 • Xóa