160.000 / Kg

Vẹm xanh hấp lá quế

160.000 / Kg

KHUYẾN MÃI Tặng 01 phần nước khi đặt trực tuyến.