Vẹm xanh hấp lá quế

170.000 / Kg

Vẹm xanh hấp lá quế

170.000 / Kg