Dưa leo + Thơm + Rau Húng

45.000 / Ly

Dưa leo + Thơm + Rau Húng

45.000 / Ly