Dưa leo + Thơm + Rau Húng

35.000 / Ly

Dưa leo + Thơm + Rau Húng

35.000 / Ly