400.000 / Kg

Cá Nhám nhúng giấm với rau xào

400.000 / Kg