450.000 / Kg

Cá Bồng Binh nướng muối ớt

450.000 / Kg