450.000 / Kg

Cá Bồng Binh nấu cà ri

450.000 / Kg