450.000 / Kg

Cá Bồng Binh hấp Hong Kong

450.000 / Kg