một số ảnh bắt hải sản tươi sống tại Nhà hàng cây bàng phan thiết